‏‫مرجع فولاد ۱۳۹۵‬

‏‫مرجع فولاد ۱۳۹۵‬

ناشر : انتشارات آهن و فولاد

- نويسنده: م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ج‍ولازاده‌

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال