رياضيات عمومي (۱): با تاكيد بيشتر بر رشته‌هاي فني مهندسي و علوم پايه

رياضيات عمومي (۱): با تاكيد بيشتر بر رشته‌هاي فني مهندسي و علوم پايه

ناشر : سنا‌گستر

- نويسنده: نازنين مريخي

قیمت : ۱۸۵۰۰۰ ریال

‏‫رياضيات عمومي ۱‬

‏‫رياضيات عمومي ۱‬

ناشر : قديس

- نويسنده: كيومرث اسماعيلي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


رياضيات عمومي ۱.

رياضيات عمومي ۱.

ناشر : نشر كبريا

- نويسنده: كيومرث اسماعيلي

قیمت : ۰ ریال

رياضيات عمومي ۱: قابل استفاده براي دانشجويان رشته‌هاي فني، مهندسي و علوم پايه.

رياضيات عمومي ۱: قابل استفاده براي دانشجويان رشته‌هاي فني، مهندسي و علوم پايه.

ناشر : دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري

- نويسنده: غلامرضا كرمعلي

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

كاربرد انتگرال در رياضيات عمومي (۱) كارشناسي ارشد

كاربرد انتگرال در رياضيات عمومي (۱) كارشناسي ارشد

ناشر : مدرسان شريف

- نويسنده: ح‍س‍ي‍ن‌ ن‍ام‍ي‌

قیمت : ۰ ریال