‌حقوق بين‌الملل خصوصي بايسته‌هاي تعارض قوانين به زبان ساده

‌حقوق بين‌الملل خصوصي بايسته‌هاي تعارض قوانين به زبان ساده

ناشر : خرسندي

- نويسنده: سيدطاهر حبيب‌زاده

قیمت : ۰ ریال

آثار نقض حريم خصوصي اشخاص در اماكن خصوصي در حقوق ايران و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي

آثار نقض حريم خصوصي اشخاص در اماكن خصوصي در حقوق ايران و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي

ناشر : انتشارات قانون يار

- نويسنده: سپيده فلاحي رحيم‌آبادي

قیمت : ۰ ریال

آزمون تحليلي حقوق بين‌الملل خصوصي (1) (ويژه دانشجويان رشته حقوق و علوم سياسي)

آزمون تحليلي حقوق بين‌الملل خصوصي (1) (ويژه دانشجويان رشته حقوق و علوم سياسي)

ناشر : راه

- نويسنده: امير ميرزاخاني‌نافچي - نويسنده: زهرا كوه‌كن

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال


آزمون تحليلي حقوق بين‌الملل خصوصي (2) (ويژه دانشجويان رشته حقوق و علوم سياسي)

آزمون تحليلي حقوق بين‌الملل خصوصي (2) (ويژه دانشجويان رشته حقوق و علوم سياسي)

ناشر : راه

- نويسنده: مژگان خسرونژاد - نويسنده: امير ميرزاخاني‌نافچي

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

ابعاد جديد حقوق حريم خصوصي: چشم‌اندازهاي بين‌المللي و تطبيقي

ابعاد جديد حقوق حريم خصوصي: چشم‌اندازهاي بين‌المللي و تطبيقي

ناشر : سازمان تبليغات اسلامي،پژوهشكده باقرالعلوم (ع)

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

اثر ازدواج و تغيير تابعيت در حقوق ايران و بين‌الملل خصوصي

اثر ازدواج و تغيير تابعيت در حقوق ايران و بين‌الملل خصوصي

ناشر : انتشارات سردار

- نويسنده: علي‌اكرم داودي‌نيا

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


اسلام و حقوق بين‌الملل خصوصي: تابعيت و وضعيت پناهندگان

اسلام و حقوق بين‌الملل خصوصي: تابعيت و وضعيت پناهندگان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

- نويسنده: مصطفي دانش‌پژوه - نويسنده: محسن قدير

قیمت : ۱۲۸۰۰۰ ریال

بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل خصوصي

بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل خصوصي

ناشر : دادگستر

- نويسنده: مجتبي تطيف

قیمت : ۲۷۰۰۰۰ ریال


تابعيت مضاعف در حقوق بين‌الملل خصوصي

تابعيت مضاعف در حقوق بين‌الملل خصوصي

ناشر : جنگل

- نويسنده: اميد رستمي نژاد

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال