10 آزمون جامع تيزهوشان: ورودي مدارس برتر مراكز استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي سوم راهنمايي تيزهوشان

10 آزمون جامع تيزهوشان: ورودي مدارس برتر مراكز استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي سوم راهنمايي تيزهوشان

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

- نويسنده: صبا مهدوي - نويسنده: محمدرضا گرشاسبي

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

Essential steps for IELTS speaking: academic & general

Essential steps for IELTS speaking: academic & general

ناشر : دهكده زبان

- نويسنده: اميد گرشاسبي‌مطلق

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال

آداب مذاكرات تجاري

آداب مذاكرات تجاري

ناشر : انتشارات مقصد

- نويسنده: اصغر گرشاسبي

قیمت : ۰ ریالاثربخشي راهكارهاي مشاركت دانش‌آموزان در امور مدارس پسرانه

اثربخشي راهكارهاي مشاركت دانش‌آموزان در امور مدارس پسرانه

ناشر : سنجش و دانش

- نويسنده: ايوب گرشاسبي

قیمت : ۰ ریال


اقتصاد خرد ۱( همراه با ۴۰۰ تست و مساله و كليد سؤالات تستي)

اقتصاد خرد ۱( همراه با ۴۰۰ تست و مساله و كليد سؤالات تستي)

ناشر : ارمغان كوثر

- نويسنده: سعيد گرشاسبي فخر

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

الگوها ، عبارات و جملات پايه ايتاليايي

الگوها ، عبارات و جملات پايه ايتاليايي

ناشر : انتشارات مقصد

- نويسنده: اصغر گرشاسبي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

امپراتطوري با يك پاپيون درد

امپراتطوري با يك پاپيون درد

ناشر : انتشارات مايا

- نويسنده: گرشاسب صفايي

قیمت : ۰ ریال