چه گوارا:آن سوي شمايل

چه گوارا:آن سوي شمايل

ناشر : حوض نقره

- مترجم: تبسم آتشين - نويسنده: ارنستو چه

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال