وقتي زمين خشمگين مي‌شود

وقتي زمين خشمگين مي‌شود

ناشر : موسسه‌ فرهنگي‌ مدرسه ‌برهان

- مترجم: مجيد عميق - نويسنده: هلن دوير

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال