داروهاي بهبود عملكرد و هورمون‌ها در ورزش (مكانيسم عمل و روش‌هاي تشخيص)

داروهاي بهبود عملكرد و هورمون‌ها در ورزش (مكانيسم عمل و روش‌هاي تشخيص)

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

- نويسنده: ‏‫آنتوني سي.‬ هكني - نويسنده: Anthony C. Hackney

قیمت : ۰ ریال

دوپينگ، داروهاي افزايش‌دهنده عملكرد و هورمون‌ها در ورزش: مكانيسم عمل و روش‌هاي كشف

دوپينگ، داروهاي افزايش‌دهنده عملكرد و هورمون‌ها در ورزش: مكانيسم عمل و روش‌هاي كشف

ناشر : ‌ انتشارات مباني

- نويسنده: ‏‫آنتوني سي.‬ هكني - نويسنده: Anthony C. Hackney

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

هورمون‌ها و داروها در ورزش

هورمون‌ها و داروها در ورزش

ناشر : نرسي

- نويسنده: علي اكبرنژاد - نويسنده: سيدصطفي موسوي‌مظفر

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال