هنر مشاوره راه‌حل مدار

هنر مشاوره راه‌حل مدار

ناشر : نهفت

- نويسنده: جفري.تي گاترمن - مترجم: مريم فاتحي‌زاده

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال