نخستين درس در جبر مجرد

نخستين درس در جبر مجرد

ناشر : علمي و فني

- نويسنده: جان فرالي - مترجم: علي‌اكبر عالم‌زاده

قیمت : ۲۹۰۰۰۰ ریال

نخستين درس در جبر مجرد

نخستين درس در جبر مجرد

ناشر : دانشگاه سيستان و بلوچستان

- نويسنده: مارلو اندرسن - نويسنده: Marlow Anderson

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال