آخرين نبرد

آخرين نبرد

ناشر : قدياني، كتابهاي بنفشه

- نويسنده: ك‍لاي‍و اس‍ت‍ي‍پ‍ل‍ز ل‍وئ‍ي‍س‌ - نويسنده: C. S. Lewis

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال


ايستاده در حصار : روايتي از نبرد رزمندگان اسلام در پاوه

ايستاده در حصار : روايتي از نبرد رزمندگان اسلام در پاوه

ناشر : فاتحان

- نويسنده: آيت معروفي

قیمت : ۱۶۵۰۰۰ ریال

ايستاده در حصار : روايتي مختصر از نبرد رزمندگان اسلام در پاوه

ايستاده در حصار : روايتي مختصر از نبرد رزمندگان اسلام در پاوه

ناشر : فاتحان

- نويسنده: آيت معروفي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

ايگو دشمن من است : نبرد براي تسلط بر بزرگ‌ترين رقيب خود

ايگو دشمن من است : نبرد براي تسلط بر بزرگ‌ترين رقيب خود

ناشر : پندار تابان

- نويسنده: رايان هاليدي - نويسنده: Ryan Holiday

قیمت : ۴۳۵۰۰۰ ریال


ايلام در نبرد به روايت رزمندگان

ايلام در نبرد به روايت رزمندگان

ناشر : بهرام محسن‌پور

- به‌اهتمام: بهرام محسن‌پور

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

برگزيده داستانهاي شاهنامه فردوسي: قيام كاوه، سوگنامه ايرج، زال و رودابه، بيژن و منيژه، نبرد رستم و اشكبوس

برگزيده داستانهاي شاهنامه فردوسي: قيام كاوه، سوگنامه ايرج، زال و رودابه، بيژن و منيژه، نبرد رستم و اشكبوس

ناشر : آستان‌ قدس‌رضوي‌، شركت‌به‌نشر

- بازنويسي: حميدرضا نويدي‌مهر(نگهبان)

قیمت : ۱۷۵۰۰۰ ریال

توسعه سياسي جوامع با ساز و كار امر به معروف و نهي از منكر

توسعه سياسي جوامع با ساز و كار امر به معروف و نهي از منكر

ناشر : كادوسان

- نويسنده: مجتبي قنبردوست

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال


جغرافياي نبردهاي روم و ايران: عمليات نظامي روم و ايران در دوره ساساني

جغرافياي نبردهاي روم و ايران: عمليات نظامي روم و ايران در دوره ساساني

ناشر : آريارمنا

- نويسنده: كاتاژينا ماكسيميوك - نويسنده: Katarzyna Maksymiuk

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال