آموزش مهارت ارتباط موثر و مهارت‌هاي مقابله‌اي

آموزش مهارت ارتباط موثر و مهارت‌هاي مقابله‌اي

ناشر : به‌انديشان

- نويسنده: سعيده زنوزيان - نويسنده: الهام آبنيكي

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

آيا هر ارتباطي ارتباط است؟ اصول برقراري ارتباط موثر، مهارت‌هاي پيوندجويي

آيا هر ارتباطي ارتباط است؟ اصول برقراري ارتباط موثر، مهارت‌هاي پيوندجويي

ناشر : پيكان

- مترجم: مهدي قراچه‌داغي - نويسنده: جان‌سي. ماكسول

قیمت : ۸۳۰۰۰ ریال


تقويت مهارتهاي(ارتباط‌موفق‌وموثر)به‌تدبير *

تقويت مهارتهاي(ارتباط‌موفق‌وموثر)به‌تدبير *

ناشر : به تدبير

- نويسنده: آلن‌باركر - مترجم: فرزادهراتي

قیمت : ۲۴۰۰۰ ریال


حكمراني بر دل‌ها (مهارت آموزشي: ارتباط موثر)

حكمراني بر دل‌ها (مهارت آموزشي: ارتباط موثر)

ناشر : كالج برتر

- نويسنده: بهروز واثقي - تصويرگر: محمد آژيرنيار

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

‏‫دست در دست ارتباط‮‬‏‫: مهارت ارتباط موثر‮‬

‏‫دست در دست ارتباط‮‬‏‫: مهارت ارتباط موثر‮‬

ناشر : ‏‫ ‏‫موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، انتشارات‮‬‮‬

- نويسنده: محمود خليليان شلمزاري

قیمت : ۰ ریال


ده مهارت استثنايي ارتباط موثر: ترفندهايي عملي از زبان بزرگ‌ترين رهبران جهان

ده مهارت استثنايي ارتباط موثر: ترفندهايي عملي از زبان بزرگ‌ترين رهبران جهان

ناشر : نيك ورزان

- نويسنده: جسيكا هيگينز - نويسنده: Jessica Higgins

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

روابط برد - برد: مهارت برقراري ارتباط موثر با ديگران

روابط برد - برد: مهارت برقراري ارتباط موثر با ديگران

ناشر : سخنوران

- نويسنده: افسانه صاحبي فريد

قیمت : ۰ ریال