استاتيك (مهندسي مكانيك): ويژه گروه فني - مهندسي: شامل شرح درس، نكته، مثال‌هاي حل شده، نكات كليدي، تست‌هاي طبقه‌بندي شده، ...

استاتيك (مهندسي مكانيك): ويژه گروه فني - مهندسي: شامل شرح درس، نكته، مثال‌هاي حل شده، نكات كليدي، تست‌هاي طبقه‌بندي شده، ...

ناشر : علوي فرهيخته

- نويسنده: محسن دهقان‌منشادي - نويسنده: حسن دهقان‌پورحسين‌آبادي

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

مقدمه‌اي بر مكانيك مهندسي: استاتيك

مقدمه‌اي بر مكانيك مهندسي: استاتيك

ناشر : جهاد دانشگاهي ، سازمان انتشارات

- نويسنده: عليرضا كامروز

قیمت : ۰ ریال

مكانيك مهندسي: استاتيك

مكانيك مهندسي: استاتيك

ناشر : نشر كتاب دانشگاهي

- مترجم: محمدرضا افضلي - نويسنده: آر.سي. هيلر

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


مكانيك مهندسي: استاتيك

مكانيك مهندسي: استاتيك

ناشر : صفار

- مترجم: اردشير اطيابي - نويسنده: جيمزليترپ مريام

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مكانيك مهندسي: استاتيك

مكانيك مهندسي: استاتيك

ناشر : نگارنده دانش

- نويسنده: گلن كريگ - نويسنده: جيمزليترپ مريام

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال