آزمايشگاه مكانيك سيالات و هيدروليك

آزمايشگاه مكانيك سيالات و هيدروليك

ناشر : قلم مهر

- نويسنده: جعفر جعفري اصل

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

آزمايشگاه مكانيك سيالات و هيدروليك

آزمايشگاه مكانيك سيالات و هيدروليك

ناشر : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مهاباد

- نويسنده: فرهاد رياحي

قیمت : ۰ ریال


آسانسورهاي هيدروليك: (مكانيك سيالات - محاسبه و طراحي جك)

آسانسورهاي هيدروليك: (مكانيك سيالات - محاسبه و طراحي جك)

ناشر : مهر نوين

- نويسنده: روزبه ميرعبداله‌ياني - ويراستار: سحر رحيميان

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال


مكانيك سيالات و هيدروليك

مكانيك سيالات و هيدروليك

ناشر : سازمان سنجش آموزش كشور

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

مكانيك سيالات و هيدروليك

مكانيك سيالات و هيدروليك

ناشر : تايماز

- نويسنده: ‏‫رانالد وي.‏‬ جاي‍ل‍ز - نويسنده: Ranald V. Giles

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

مكانيك سيالات و هيدروليك

مكانيك سيالات و هيدروليك

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد علامه طباطبايي

- نويسنده: حسن مدني

قیمت : ۲۵۷۰۰۰ ریال


مكانيك سيالات و هيدروليك

مكانيك سيالات و هيدروليك

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

- نويسنده: محمد عبادي‌منش

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مكانيك سيالات و هيدروليك (هيدروليك مقدماتي): قابل استفاده براي دانشجويان رشته‌هاي مهندسي عمران، آب، ماشين‌آلات و...

مكانيك سيالات و هيدروليك (هيدروليك مقدماتي): قابل استفاده براي دانشجويان رشته‌هاي مهندسي عمران، آب، ماشين‌آلات و...

ناشر : دانشگاه بوعلي سينا

- نويسنده: حسين بانژاد - نويسنده: حميد محب‌زاده

قیمت : ۱۰۵۰۰۰ ریال

مكانيك سيالات و هيدروليك (ويژه رشته‌هاي بهداشت محيط و محيط زيست)

مكانيك سيالات و هيدروليك (ويژه رشته‌هاي بهداشت محيط و محيط زيست)

ناشر : آواي قلم

- نويسنده: ول‍ي‌ ع‍ل‍ي‌پ‍ور

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال