تغيير: به هدف زندگي خود معنا بدهيم

تغيير: به هدف زندگي خود معنا بدهيم

ناشر : انتشارات آرايان

- نويسنده: ‏‫وي‍ن‌ دبليو.‬ داي‍ر - نويسنده: Wayne W. Dyer

قیمت : ۱۷۵۰۰۰ ریال

روزهاي زندگي ما: داستان‌هاي حقيقي بي‌نظير درباره هم‌زماني، تقدير، معنا و هدفمندي

روزهاي زندگي ما: داستان‌هاي حقيقي بي‌نظير درباره هم‌زماني، تقدير، معنا و هدفمندي

ناشر : صورتگر

- مترجم: مينا اعظامي - نويسنده: لوئيزال. هي

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال


قدرت زندگي معنادار : چگونه هدف زندگي شما را تغيير مي‌دهد

قدرت زندگي معنادار : چگونه هدف زندگي شما را تغيير مي‌دهد

ناشر : انتشارات آراميس

- نويسنده: ج‍ان‌ سي. م‍اك‍س‍ول‌ - نويسنده: John C. Maxwell

قیمت : ۰ ریال

قدرت زندگي معنادار : چگونه هدف، زندگي شما را تغيير مي‌دهد

قدرت زندگي معنادار : چگونه هدف، زندگي شما را تغيير مي‌دهد

ناشر : انتشارات آراميس

- نويسنده: ج‍ان‌ سي. م‍اك‍س‍ول‌ - نويسنده: John C. Maxwell

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال


معنا و هدف زندگي

معنا و هدف زندگي

ناشر : معارف

- نويسنده: عليرضا موفق

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال

معنا و هدف زندگي

معنا و هدف زندگي

ناشر : معارف

- نويسنده: عليرضا موفق

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال