بررسي و مقايسه روشهاي مختلف تعميرات و نگهداري ماشين‌آلات از ديدگاه مديريت پروژه

بررسي و مقايسه روشهاي مختلف تعميرات و نگهداري ماشين‌آلات از ديدگاه مديريت پروژه

ناشر : صانعي شهميرزادي

- نويسنده: حسن ايراني تكمه‌داش

قیمت : ۰ ریال

برنامه‌ريزي نگهداري و تعميرات (مديريت فني در صنايع)

برنامه‌ريزي نگهداري و تعميرات (مديريت فني در صنايع)

ناشر : اركان دانش

- نويسنده: علي حاج‌شيرمحمدي

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال


پياده‌سازي سيستم مديريت مكانيزه نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان

پياده‌سازي سيستم مديريت مكانيزه نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات

- نويسنده: حميد صفاري

قیمت : ۰ ریال

سيستم مديريت نگهداري و تعميرات براساس استاندارد 2006: ISO 14224 در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

سيستم مديريت نگهداري و تعميرات براساس استاندارد 2006: ISO 14224 در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

ناشر : سروش انديشه پويا

- مترجم: ناصر محمدي‌جلالي - مترجم: بهزاد غلامزاده

قیمت : ۹۷۰۰۰ ریال


كوه يخ نگهداري و تعميرات(درس آموخته‌هاي مديريتي)

كوه يخ نگهداري و تعميرات(درس آموخته‌هاي مديريتي)

ناشر : انتشارات نوروزي

- نويسنده: جاويد تقي زاده بهجتي

قیمت : ۰ ریال

مديريت توليد (كنترل پروژه و مديريت پروژه، نگهداري و تعميرات)

مديريت توليد (كنترل پروژه و مديريت پروژه، نگهداري و تعميرات)

ناشر : تبلور دانش

- گردآورنده: جمال صالحي

قیمت : ۱۵۰۰۰ ریال


مديريت نگهداري و تعميرات

مديريت نگهداري و تعميرات

ناشر : مصطفي جمالي‌راد

- نويسنده: مصطفي جمالي‌راد - ويراستار: حسن اميدزاد

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

مديريت نگهداري و تعميرات

مديريت نگهداري و تعميرات

ناشر : شعاع

- نويسنده: محمد شيخ‌عليشاهي

قیمت : ۰ ریال

مديريت نگهداري و تعميرات

مديريت نگهداري و تعميرات

ناشر : دانشگاه خاتم‌الانبياء(ص)، انتشارات

- نويسنده: رسول رمضاني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال