۲۰۰۰ سوال چهار گزينه اي مديريت مالي

۲۰۰۰ سوال چهار گزينه اي مديريت مالي

ناشر : نگاه دانش

- نويسنده: رضا مناجاتي

قیمت : ۰ ریال

آرشيو مديريت مالي

آرشيو مديريت مالي

ناشر : انتشارات كليد آموزش

- نويسنده: معصومه عطاالهي

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال


آمادگي آزمون كارشناسي ارشد و دكتري مديريت مالي

آمادگي آزمون كارشناسي ارشد و دكتري مديريت مالي

ناشر : سنجش اميركبير

- نويسنده: گروه مولفان سنجش اميركبير

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

آموزش ارزش پول و مديريت مالي به كودكان و نوجوانان

آموزش ارزش پول و مديريت مالي به كودكان و نوجوانان

ناشر : پنجره

- نويسنده: ماندانا سلحشور - ويراستار: فاطمه ستوده

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال


آموزش مديريت مالي به كودكان

آموزش مديريت مالي به كودكان

ناشر : نازلي

- به‌اهتمام: ايرج گلپايگاني

قیمت : ۱۵۰۰۰ ریال


آموزش مديريت مالي فهيم ۱ برگرفته از تاليف دكتر مهدي تقوي

آموزش مديريت مالي فهيم ۱ برگرفته از تاليف دكتر مهدي تقوي

ناشر : گيوا

- نويسنده: فهيمه حق‌لطفي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

اثربخشي نظام مديريت در بخش شكايات موسسه‌هاي مالي

اثربخشي نظام مديريت در بخش شكايات موسسه‌هاي مالي

ناشر : انتشارات اكبرپور

- نويسنده: مهناز اكبرپور - نويسنده: Mahnaz Akbarpour

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

اخلاق مديريت روشن‌بين(‌موفقيت‌مالي)كندوكاو

اخلاق مديريت روشن‌بين(‌موفقيت‌مالي)كندوكاو

ناشر : كندوكاو

- نويسنده: كونوسوكه ماتسوشيتا - مترجم: محمود متحد

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال