شش كلاه تفكر: نگاهي تازه به مديريت انديشه

شش كلاه تفكر: نگاهي تازه به مديريت انديشه

ناشر : پيك بهار

- مترجم: آذين ايزدي‌فر - نويسنده: ادوارد دوبونو

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال

شش كلاه تفكر: نگاهي تازه به مديريت انديشه

شش كلاه تفكر: نگاهي تازه به مديريت انديشه

ناشر : ايران‌بان

- نويسنده: ادوارد دوبونو - مترجم: منصور فلاحتي‌نوين

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

مديريت انديشه و تفكر

مديريت انديشه و تفكر

ناشر : شاملو

- نويسنده: بابك صمدي افشار

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال