مدل ۳۴۰۰۰ منابع انساني (جايزه ۳۴۰۰۰)

مدل ۳۴۰۰۰ منابع انساني (جايزه ۳۴۰۰۰)

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

- نويسنده: آري‍ن‌ ق‍ل‍ي‌پ‍ور - نويسنده: ندا محمداسماعيلي

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

مدل ۳۴۰۰۰ منابع انساني (جايزه ۳۴۰۰۰)

مدل ۳۴۰۰۰ منابع انساني (جايزه ۳۴۰۰۰)

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

- نويسنده: آري‍ن‌ ق‍ل‍ي‌پ‍ور

قیمت : ۰ ریال

مدل ۳۴۰۰۰ منابع انساني (جايزه استاندارد ۳۴۰۰۰)

مدل ۳۴۰۰۰ منابع انساني (جايزه استاندارد ۳۴۰۰۰)

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

- نويسنده: آري‍ن‌ ق‍ل‍ي‌پ‍ور

قیمت : ۰ ریال


مدل ۳۴۰۰۰ منابع انساني(جايزه استاندارد ۳۴۰۰۰)

مدل ۳۴۰۰۰ منابع انساني(جايزه استاندارد ۳۴۰۰۰)

ناشر :

- نويسنده: آري‍ن‌ ق‍ل‍ي‌پ‍ور

قیمت : ۰ ریال