مباني مهندسي بهره برداري نفت و گاز

مباني مهندسي بهره برداري نفت و گاز

ناشر : راه نوين

- نويسنده: محمدرضا عادل‌زاده

قیمت : ۰ ریال

مباني مهندسي بهره‌برداري نفت و گاز

مباني مهندسي بهره‌برداري نفت و گاز

ناشر : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت

- نويسنده: بيژن هنرور

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال