مباني علم مواد در اثر تابش

مباني علم مواد در اثر تابش

ناشر : پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌اي

- مترجم: محمد قنادي‌مراغه - مترجم: حمزه فراتي‌راد

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال