مباني ارتباطات اجتماعي از منظر قرآن كريم

مباني ارتباطات اجتماعي از منظر قرآن كريم

ناشر : دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسلامي

- نويسنده: احمد زرنگار - ويراستار: ايمان‌سادات شوشتريان

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال