مباني آفرينش ملودي در آهنگ‌سازي

مباني آفرينش ملودي در آهنگ‌سازي

ناشر : نشر مركز

- نويسنده: م‍ح‍م‍درض‍ا آزاده‌ف‍ر

قیمت : ۰ ریال

مباني آهنگ‌سازي

مباني آهنگ‌سازي

ناشر : هم آواز

- نويسنده: يوگني اوسيپوويچ مسنر - نويسنده: Evgeniĭ Osipovich Messner

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال