خواجه خسرو (آخرين بازمانده لطفعلي خان زند)

خواجه خسرو (آخرين بازمانده لطفعلي خان زند)

ناشر : عطائي

- نويسنده: فواد فاروقي

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

دليران زند :كريمخان- لطفعلي‌خان: (سلطنت لك‌هاي زنديه در ايران)

دليران زند :كريمخان- لطفعلي‌خان: (سلطنت لك‌هاي زنديه در ايران)

ناشر : اردي‌بهشت جانان

- نويسنده: ماشاءالله بيرانوند

قیمت : ۰ ریال


سرگذشت لطفعلي خان دلاور زند

سرگذشت لطفعلي خان دلاور زند

ناشر : دنياي كتاب

- نويسنده: حسين مسرور

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

سرگذشت لطفعلي‌خان دلاور زند

سرگذشت لطفعلي‌خان دلاور زند

ناشر : دنياي كتاب

- ويراستار: علي‌اصغر عبداللهي - نويسنده: حسين مسرور

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

قهرمانان ملي ايران: از لطفعلي خان زند تا دكتر محمد مصدق

قهرمانان ملي ايران: از لطفعلي خان زند تا دكتر محمد مصدق

ناشر : كومش

- نويسنده: عبدالرفيع حقيقت

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال


لطفعلي خان زند

لطفعلي خان زند

ناشر : آبينه

- نويسنده: مازيار بغلاني

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال

لطفعلي خان زند

لطفعلي خان زند

ناشر : آراستگان

- نويسنده: ح‍س‍ي‍ن‌ م‍س‍رور

قیمت : ۰ ریال

لطفعلي‌خان زند

لطفعلي‌خان زند

ناشر : آتيسا

- نويسنده: ح‍س‍ي‍ن‌ م‍س‍رور

قیمت : ۰ ریال


لطفعلي‌خان زند

لطفعلي‌خان زند

ناشر : منشادانش

- نويسنده: حسين مسرور

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

لطفعلي‌خان زند و انتقال قدرت از سلسلهء زند به قاجار

لطفعلي‌خان زند و انتقال قدرت از سلسلهء زند به قاجار

ناشر : انتشارات ماني

- نويسنده: مريم سالاري

قیمت : ۰ ریال

لطفعليخان زند

لطفعليخان زند

ناشر : سبز رايان گستر

- نويسنده: ح‍س‍ي‍ن‌ م‍س‍رور

قیمت : ۰ ریال