كي بود؟ كي بود؟ خمير شد، كلوچه و فطير شد

كي بود؟ كي بود؟ خمير شد، كلوچه و فطير شد

ناشر : آستان قدس رضوي، به‌نشر، كتابهاي پروانه

- شاعر: ناصر كشاورز - تصويرگر: شيرين شيخي

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال