كنترل‌هاي داخلي و نظام راهبري شركتي ...

كنترل‌هاي داخلي و نظام راهبري شركتي ...

ناشر : شكوفه سيب

- نويسنده: قدرت‌الله طالب‌نيا

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

نظام راهبري شركتي و كنترل‌هاي داخلي

نظام راهبري شركتي و كنترل‌هاي داخلي

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز

- نويسنده: رسول برادران حسن‌زاده

قیمت : ۰ ریال