دگرگوني بزرگ : خاستگاه‌هاي سياسي و اقتصادي روزگار ما

دگرگوني بزرگ : خاستگاه‌هاي سياسي و اقتصادي روزگار ما

ناشر : شيرازه كتاب ما

- نويسنده: كارل پولانيي - نويسنده: Karl Polanyi

قیمت : ۶۵۰۰۰۰ ریال

كتاب كار پول و دگرگوني

كتاب كار پول و دگرگوني

ناشر : تغيير نگرش

- نويسنده: ديو رمزي - نويسنده: Dave Ramsey

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال