‏‫ارائه‌ي ناب به سبك استيو جابز‮‬

‏‫ارائه‌ي ناب به سبك استيو جابز‮‬

ناشر : انتشارات بازاريابي

- نويسنده: كارماين گالو - نويسنده: Carmine Gallo

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

ارائه‌ي ناب به سبك استيو جابز(بازاريابي) *

ارائه‌ي ناب به سبك استيو جابز(بازاريابي) *

ناشر : بازاريابي

- نويسنده: كارماين گالو - مترجم: سعيد مقدسي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

استانداردهاي حسابرسي با ساختار آموزشي

استانداردهاي حسابرسي با ساختار آموزشي

ناشر : سازمان حسابرسي، مديريت تدوين استانداردها

- نويسنده: دن گاي - نويسنده: داگلاس كارمايل

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال


اسرار سخنراني و ارائه‌هاي استيو جابز

اسرار سخنراني و ارائه‌هاي استيو جابز

ناشر : نسل نوانديش

- نويسنده: كارماين گالو - مترجم: سعيد جعفري

قیمت : ۲۶۹۰۰۰ ریال

اسرار سخنراني و ارائه‌هاي استيو جابز

اسرار سخنراني و ارائه‌هاي استيو جابز

ناشر : نسل نوانديش

- نويسنده: كارماين گالو - نويسنده: Carmine Gallo

قیمت : ۱۱۹۰۰۰ ریال

اسرار موفقيت استيو جابز: معرفي، بازاريابي و فروش به سبك استيو جابز

اسرار موفقيت استيو جابز: معرفي، بازاريابي و فروش به سبك استيو جابز

ناشر : روياي پارسيان

- نويسنده: كارماين گالو - نويسنده: Carmine Gallo

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


اسرار نوآوري‌هاي استيو جابز

اسرار نوآوري‌هاي استيو جابز

ناشر : نسل نوانديش

- نويسنده: كارماين گالو - نويسنده: Carmine Gallo

قیمت : ۲۱۹۰۰۰ ریال

اسرار نوآوري‌هاي استيو جابز

اسرار نوآوري‌هاي استيو جابز

ناشر : نسل نوانديش

- نويسنده: كارماين گالو - مترجم: سعيد جعفري

قیمت : ۲۹۹۰۰۰ ریال

اسرار نوآوري‌هاي استيوجابز : اصولي كاملا متفاوت براي موفقيت در كسب و كار

اسرار نوآوري‌هاي استيوجابز : اصولي كاملا متفاوت براي موفقيت در كسب و كار

ناشر : نسل نوانديش

- نويسنده: كارماين گالو - نويسنده: Carmine Gallo

قیمت : ۰ ریال


با هم بودن براي بهتر بودن : (كتاب كوچك مديريتي براي تعامل بهتر در كسب و كارمان)

با هم بودن براي بهتر بودن : (كتاب كوچك مديريتي براي تعامل بهتر در كسب و كارمان)

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

- نويسنده: سايمون سينك - نويسنده: Simon Sinek

قیمت : ۰ ریال

برادران كارمازوف

برادران كارمازوف

ناشر : دنياي كتاب

- نويسنده: ف‍ئ‍ودور م‍ي‍خ‍ائ‍ي‍ل‍ووي‍چ‌ داس‍ت‍اي‍وس‍ك‍ي‌ - نويسنده: Fyodor Dostoyevsky

قیمت : ۰ ریال

به زبان تد: رازهايي براي ارائه يك سخنراني به‌يادماندني

به زبان تد: رازهايي براي ارائه يك سخنراني به‌يادماندني

ناشر : نوين توسعه

- نويسنده: كارماين گالو - نويسنده: Carmine Gallo

قیمت : ۰ ریال