آزمايشگاه شيمي تجزيه

آزمايشگاه شيمي تجزيه

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات

- نويسنده: مهدي زحمتكشان - نويسنده: فرشته قناعت

قیمت : ۴۸۰۰۰ ریال

آوازهاي بادي (مجموعه‌ي شعر)

آوازهاي بادي (مجموعه‌ي شعر)

ناشر : داستان‌سرا

- شاعر: اكبر قناعت‌زاده

قیمت : ۲۲۰۰۰ ریال

بررسي توان علم رجال

بررسي توان علم رجال

ناشر : ‌ انتشارات مرنديز

- نويسنده: مصطفي قناعت‌گر

قیمت : ۰ ریال


بي‌نام ، بي‌نشاني

بي‌نام ، بي‌نشاني

ناشر : سوسا

- نويسنده: ليلا قناعت‌زاده

قیمت : ۰ ریال

تشريح مسائل الكترونيك ليزر

تشريح مسائل الكترونيك ليزر

ناشر : دانشگاهي كيان

- نويسنده: مهين قناعتي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

تكنولوژي يادگيري مهارت‌هاي اجتماعي

تكنولوژي يادگيري مهارت‌هاي اجتماعي

ناشر : سنجش و دانش

- نويسنده: مريم قناعت‌پيشه

قیمت : ۰ ریال


جداول پروفيل هاي ساختماني

جداول پروفيل هاي ساختماني

ناشر : آذر

- نويسنده: اباذر اصغري - مترجم: سياوش قناعت‌پيشه

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

چهل حديث قناعت

چهل حديث قناعت

ناشر : پيام مقدس

- مترجم: سيدعباس رفيعي‌پورعلوي

قیمت : ۴۵۰۰ ریال

در فضيلت قناعت

در فضيلت قناعت

ناشر : آبان مهر

- نويسنده: غلامرضا ياسي‌پور

قیمت : ۰ ریال