قدرت تندخواني

قدرت تندخواني

ناشر : بخشايش

- نويسنده: توني بوزان - مترجم: بهناز پياده

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال