آنارشيسم، ليبراليسم و فاشيسم  "مرجع دانشگاهي (دكتري) "

آنارشيسم، ليبراليسم و فاشيسم "مرجع دانشگاهي (دكتري) "

ناشر : مدرسان برتر

- گردآورنده: دپارتمان‌علوم‌سياسي‌مدرسان‌برتر

قیمت : ۱۲۴۰۰۰ ریال

آنتي فاشيسم؛ گزيده‌ي مقالات پيش از زندان

آنتي فاشيسم؛ گزيده‌ي مقالات پيش از زندان

ناشر : كتاب كاغذ

- نويسنده: آن‍ت‍ون‍ي‍و گ‍رام‍ش‍ي‌ - نويسنده: Antonio Gramsci

قیمت : ۰ ریال

جنون قدرت و قدرت نامشروع در باب فاشيسم - توتاليتاريسم و كاپيتاليسم

جنون قدرت و قدرت نامشروع در باب فاشيسم - توتاليتاريسم و كاپيتاليسم

ناشر : نشر قطره

- نويسنده: م‍ح‍م‍درض‍ا س‍رگ‍ل‍زاي‍ي‌

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال


ريشه‌هاي تاريخي، اجتماعي و اقتصادي پيدايش فاشيسم با نگاهي به تاريخ آلمان

ريشه‌هاي تاريخي، اجتماعي و اقتصادي پيدايش فاشيسم با نگاهي به تاريخ آلمان

ناشر : اطلاعات

- نويسنده: ناصر پويا - ويراستار: افسانه قاروني

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

ساختار روان‌شناختي فاشيسم به انضمام مقاله‌ي "قدرت و امر قدسي"

ساختار روان‌شناختي فاشيسم به انضمام مقاله‌ي "قدرت و امر قدسي"

ناشر : رخ‌داد نو

- نويسنده: ژرژ باتاي - نويسنده: ميشل‌اچ. ريچمن

قیمت : ۳۴۰۰۰ ریال

ساختار روانشناختي فاشيسم

ساختار روانشناختي فاشيسم

ناشر : بيدگل

- نويسنده: ژرژ باتاي - نويسنده: Georges Bataille

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


سرچشمه‌ها و دكترين فاشيسم با گزيده‌هايي از ساير آثار

سرچشمه‌ها و دكترين فاشيسم با گزيده‌هايي از ساير آثار

ناشر : نگاه معاصر

- نويسنده: جوانني جنتيله - مترجم: سهيل صفاري

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

سوسياليسم، فاشيسم و انقلاب

سوسياليسم، فاشيسم و انقلاب

ناشر : حكمت كلمه

- نويسنده: آن‍ت‍ون‍ي‍و گ‍رام‍ش‍ي‌ - نويسنده: Antonio Gramsci

قیمت : ۱۱۵۰۰۰ ریال

ظهور و سقوط فاشيسم: ايتاليا در دوران موسوليني 1946-1915

ظهور و سقوط فاشيسم: ايتاليا در دوران موسوليني 1946-1915

ناشر : اطلاعات

- نويسنده: آر.ج.بي بازورث - مترجم: علي‌اكبر عبدالرشيدي

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال


فاشيسم

فاشيسم

ناشر : آشيان

- نويسنده: مارك نئوكلئوس - مترجم: حسن مرتضوي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

فاشيسم

فاشيسم

ناشر : نشر ماهي

- نويسنده: پاسمور كوين - مترجم: علي معظمي

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

فاشيسم ادبي

فاشيسم ادبي

ناشر : انتشارات يكشنبه

- نويسنده: آراز بارسقيان

قیمت : ۱۷۵۰۰۰ ریال