ادبيات تطبيقي ايران و آلمان : غزليات حافظ در ترجمه‌هاي فريدريش روكرت

ادبيات تطبيقي ايران و آلمان : غزليات حافظ در ترجمه‌هاي فريدريش روكرت

ناشر : پيام ديگر

- نويسنده: علي رجايي - نويسنده: Ali Rajaei

قیمت : ۰ ریال

از ميراث ادب فارسي20 (صداي سخن عشق:گزيده غزليات حافظ)

از ميراث ادب فارسي20 (صداي سخن عشق:گزيده غزليات حافظ)

ناشر : سخن

- نويسنده: شمس الدين

قیمت : ۲۷۵۰۰۰ ریال


اغاني شيراز او غزليات حافظ الشيرازي

اغاني شيراز او غزليات حافظ الشيرازي

ناشر : ذوي ‌القربي

- شاعر: شمس‌الدين‌محمد حافظ - مترجم: ابراهيم‌امين شورابي

قیمت : ۰ ریال

‏‫بررسي مفاهيم "رقيب" و "عشق" در غزليات سعدي، حافظ و مولوي‮

‏‫بررسي مفاهيم "رقيب" و "عشق" در غزليات سعدي، حافظ و مولوي‮

ناشر : نواي دانش

- نويسنده: مريم انتظاري

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

بيت‌الغزل معرفت گزيده غزليات حافظ و گزارش آنها

بيت‌الغزل معرفت گزيده غزليات حافظ و گزارش آنها

ناشر : مركز بين‌المللي ترجمه و نشر المصطفي (ص)

- نويسنده: محمد فولادي

قیمت : ۱۳۵۰۰۰ ریال


تخميس غزليات حافظ

تخميس غزليات حافظ

ناشر : اطلاعات

- نويسنده: علي كاظمي‌اردبيلي

قیمت : ۰ ریال

ترجمه غزليات حافظ به زبان فارسي ساده‌تر

ترجمه غزليات حافظ به زبان فارسي ساده‌تر

ناشر : فريدون صوفي

- نويسنده: ش‍م‍س‌ال‍دي‍ن‌ م‍ح‍م‍د ح‍اف‍ظ - نويسنده: Shamsoddin Muhammad 14th century Hafiz

قیمت : ۰ ریال


ترغيب در غزليات حافظ

ترغيب در غزليات حافظ

ناشر : آرمان دانش

- نويسنده: ساناز ازاري

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

جلوه گلها در غزليات سعدي و حافظ

جلوه گلها در غزليات سعدي و حافظ

ناشر : دستور

- نويسنده: رويا رستگار

قیمت : ۷۷۰۰۰ ریال