رمان هاي بزرگ جهان (غرور و تعصب)

رمان هاي بزرگ جهان (غرور و تعصب)

ناشر : كتاب پارسه

- مترجم: پروين اديب - نويسنده: جين آستين

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

روشنفكران و توده‌ها: غرور و تعصب در ميان نويسندگان روشنفكر 1939 - 1880

روشنفكران و توده‌ها: غرور و تعصب در ميان نويسندگان روشنفكر 1939 - 1880

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

- نويسنده: جان كري - مترجم: سميه حقايقي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

عشق بدون غرور و تعصب!

عشق بدون غرور و تعصب!

ناشر : اديب مصطفوي

- نويسنده: احمد جمادي

قیمت : ۰ ریال


غرور و تعصب

غرور و تعصب

ناشر : شركت انتشارات علمي و فرهنگي

- نويسنده: ج‍ي‍ن‌ اوس‍ت‍ي‍ن‌ - نويسنده: Jane Austen

قیمت : ۰ ریال

غرور و تعصب

غرور و تعصب

ناشر : نيك فرجام

- نويسنده: ج‍ي‍ن‌ اوس‍ت‍ي‍ن‌ - نويسنده: Jane Austen

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

غرور و تعصب

غرور و تعصب

ناشر : ياقوت كوير

- نويسنده: ج‍ي‍ن‌ اوس‍ت‍ي‍ن‌ - نويسنده: Jane Austen

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال


‏‫غرور و تعصب‮‬

‏‫غرور و تعصب‮‬

ناشر : شركت انتشارات علمي و فرهنگي

- نويسنده: ج‍ي‍ن‌ اوس‍ت‍ي‍ن‌ - نويسنده: Jane Austen

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

غرور و تعصب

غرور و تعصب

ناشر : انتشارات بين المللي گاج

- نويسنده: Jane Austen - نويسنده: ج‍ي‍ن‌ اوس‍ت‍ي‍ن‌

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

غرور و تعصب

غرور و تعصب

ناشر : انتشارات نوروزي

- نويسنده: Jane Austen - نويسنده: ج‍ي‍ن‌ اوس‍ت‍ي‍ن‌

قیمت : ۰ ریال


غرور و تعصب

غرور و تعصب

ناشر : گيوا

- نويسنده: Jane Austen - نويسنده: ج‍ي‍ن‌ اوس‍ت‍ي‍ن‌

قیمت : ۰ ریال

غرور و تعصب

غرور و تعصب

ناشر : جامي

- نويسنده: جين اوستين - مترجم: شمس‌الملوك مصاحب

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال

غرور و تعصب

غرور و تعصب

ناشر : آپامهر

- نويسنده: ج‍ي‍ن‌ اوس‍ت‍ي‍ن‌ - نويسنده: Jane Austen

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال