بررسي سفال عصر آهن در شمالغرب ايران

بررسي سفال عصر آهن در شمالغرب ايران

ناشر : هاشمي سودمند

- نويسنده: سعيد ميرزايي

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

بررسي و مطالعه مهره‌هاي فريت عصر آهن I و II نيمه غربي فلات ايران

بررسي و مطالعه مهره‌هاي فريت عصر آهن I و II نيمه غربي فلات ايران

ناشر : كتاب سبز

- نويسنده: مژگان رستمي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


عصر آهن ايران

عصر آهن ايران

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- نويسنده: حسن طلايي

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال

هنر و باستان‌شناسي عصر آهن ايران

هنر و باستان‌شناسي عصر آهن ايران

ناشر : نشر شورآفرين

- نويسنده: صدرالدين طاهري

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال