ساخت ايتاليا (سينماي عامه پسند ايتاليا)

ساخت ايتاليا (سينماي عامه پسند ايتاليا)

ناشر : روزنه كار

- نويسنده: حسن حسيني

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

عامه پسند

عامه پسند

ناشر : چلچله

- نويسنده: چ‍ارل‍ز ب‍وك‍وف‍س‍ك‍ي‌ - نويسنده: Charles Bukowski

قیمت : ۱۰۰۰۰ ریال


عامه پسند

عامه پسند

ناشر : نواي مكتوب

- نويسنده: چ‍ارل‍ز ب‍وك‍وف‍س‍ك‍ي‌ - نويسنده: Charles Bukowski

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

عامه پسند

عامه پسند

ناشر : سفير قلم

- نويسنده: چ‍ارل‍ز ب‍وك‍وف‍س‍ك‍ي‌ - نويسنده: Charles Bukowski

قیمت : ۰ ریال

عامه پسند

عامه پسند

ناشر : دو يار معاصر

- نويسنده: چ‍ارل‍ز ب‍وك‍وف‍س‍ك‍ي‌ - نويسنده: Charles Bukowski

قیمت : ۰ ریال


عامه‌پسند

عامه‌پسند

ناشر : نيك فرجام

- نويسنده: چ‍ارل‍ز ب‍وك‍وف‍س‍ك‍ي‌ - نويسنده: Charles Bukowski

قیمت : ۰ ریال

عامه‌پسند

عامه‌پسند

ناشر : آراسپ

- نويسنده: چ‍ارل‍ز ب‍وك‍وف‍س‍ك‍ي‌ - نويسنده: Charles Bukowski

قیمت : ۰ ریال

عامه‌پسند

عامه‌پسند

ناشر : چشمه

- نويسنده: چارلز بوكفسكي - مترجم: پيمان خاكسار

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال


فيلمنامه‌نويسي ژانر : چگونه فيلم‌نامه‌هاي عامه‌پسندي بنويسيم كه بتوان آن‌ها را فروخت

فيلمنامه‌نويسي ژانر : چگونه فيلم‌نامه‌هاي عامه‌پسندي بنويسيم كه بتوان آن‌ها را فروخت

ناشر : ساقي

- نويسنده: ‏‫استيون وي.‬ دانكن - نويسنده: Stephen V. Duncan

قیمت : ۲۹۰۰۰۰ ریال

نظريه فيلم عامه‌پسند

نظريه فيلم عامه‌پسند

ناشر : ثالث

- مترجم: جوآن هالوز - مترجم: Joanne Hollows

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

نظريه فيلم عامه‌پسند

نظريه فيلم عامه‌پسند

ناشر : ثالث

- مترجم: پرويز اجلالي - ويراستار: جوآن هالووز

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال