طراحي براي تئاتر (پشت صحنه همراه با برجسته‌ترين طراحان صحنه، نور و لباس)

طراحي براي تئاتر (پشت صحنه همراه با برجسته‌ترين طراحان صحنه، نور و لباس)

ناشر : نمايش

- مترجم: سلما محسني‌اردهالي - نويسنده: بابك ابراهيميان

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

طراحي لباس صحنه

طراحي لباس صحنه

ناشر : پروانه قاسميان دستجردي

- نويسنده: پروانه قاسميان دستجردي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مكتب هنرهاي تجسمي 9 (گريم در نمايش،لباس در نمايش،طراحي صحنه نمايش)

مكتب هنرهاي تجسمي 9 (گريم در نمايش،لباس در نمايش،طراحي صحنه نمايش)

ناشر : گوتنبرگ

- مترجم: ميترا نظريان - نويسنده: م.ن.آلكسيج

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال