اگر اسب بودي ...: در جلد قهرمان اين داستان فرو برو و به جاي او زندگي كن

اگر اسب بودي ...: در جلد قهرمان اين داستان فرو برو و به جاي او زندگي كن

ناشر : اميركبير، كتابهاي‌شكوفه

- نويسنده: مادلن دني - مترجم: شيرين صفايي‌مولوي

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال

اگر دلفين بودي

اگر دلفين بودي

ناشر : اميركبير، كتابهاي‌شكوفه

- نويسنده: مادلن دني - مترجم: شيرين صفايي‌مولوي

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال

اگر گرگ بودي ...

اگر گرگ بودي ...

ناشر : اميركبير، كتابهاي‌شكوفه

- نويسنده: مادلن دني - مترجم: شيرين صفايي‌مولوي

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال


او زنده شد: برداشتي آزاد از زندگينامه شهيد ناصر شيردل

او زنده شد: برداشتي آزاد از زندگينامه شهيد ناصر شيردل

ناشر : مصفاي الوند

- نويسنده: محمد شيردل

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال

تنقلاتي براي روح: دل‌نوشته‌هايي براي غناي فكر، صفاي دل، و سرزندگي روح

تنقلاتي براي روح: دل‌نوشته‌هايي براي غناي فكر، صفاي دل، و سرزندگي روح

ناشر : بهارسبز

- نويسنده: جي.پي واسوواني - مترجم: فريبا طيب‌نما

قیمت : ۱۱۵۰۰۰ ریال

جمعيت شناسي كاربردي در ايران

جمعيت شناسي كاربردي در ايران

ناشر : آواي غزل

- نويسنده: محمدرضا اردلان‌ صفايي

قیمت : ۰ ریال


حقوق بيع بين‌المللي: بررسي كنوانسيون بيع بين‌المللي 1980 با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، فرانسه، انگليس و ايالات متحده امريكا

حقوق بيع بين‌المللي: بررسي كنوانسيون بيع بين‌المللي 1980 با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، فرانسه، انگليس و ايالات متحده امريكا

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

- نويسنده: سيدحسين صفايي - نويسنده: مرتضي عادل

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

دختر كاپيتان

دختر كاپيتان

ناشر : سبط النبي

- نويسنده: آلكساندرسرگي‌يويچ پوشكين - مترجم: محمدرضا اردلان‌صفايي

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

روانشناسي مثبت‌انديشي و راهكارهاي برون‌رفت از افسردگي

روانشناسي مثبت‌انديشي و راهكارهاي برون‌رفت از افسردگي

ناشر : دلكام

- نويسنده: زينب صفايي شايگان

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال


روانشناسي محيط‌هاي درماني

روانشناسي محيط‌هاي درماني

ناشر : دلكام

- نويسنده: زينب صفايي شايگان

قیمت : ۰ ریال

صفاي دل

صفاي دل

ناشر : كعبه دل

- نويسنده: كيوان پلاشي

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال