بازيگر و بدنش

بازيگر و بدنش

ناشر : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سروش)

- مترجم: ناصر آقايي - نويسنده: ليتز پيسك

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال

صدا بازيگر

صدا بازيگر

ناشر : فيض كاشاني

- نويسنده: مجيد حبيبي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

صدا و بيان براي بازيگر (1)

صدا و بيان براي بازيگر (1)

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- نويسنده: داود دانشور

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال


كتاب سخنگو من يك بازيگرم (خاطرات پرويز پرستويي،با صداي ناصر طهماسب)،(صوتي)

كتاب سخنگو من يك بازيگرم (خاطرات پرويز پرستويي،با صداي ناصر طهماسب)،(صوتي)

ناشر : توفيق آفرين،فرهيختگان عصر هنر

- نويسنده: پرويز پرستويي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال