آموزش شيمي عمومي عملي (براي دانشجويان رشته‌هاي علوم ‌پايه، فني، مهندسي و داروسازي)

آموزش شيمي عمومي عملي (براي دانشجويان رشته‌هاي علوم ‌پايه، فني، مهندسي و داروسازي)

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

- نويسنده: ناهيد شاه‌حسيني - نويسنده: محسن صرافين

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

روشهاي تجزيه دستگاهي (براي دانشجويان داروسازي، شيمي و رشته‌هاي وابسته)

روشهاي تجزيه دستگاهي (براي دانشجويان داروسازي، شيمي و رشته‌هاي وابسته)

ناشر : دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي ‌مشهد

- نويسنده: محمد حسن‌زاده‌خياط

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


شيمي براي دانشجويان رشته داروسازي

شيمي براي دانشجويان رشته داروسازي

ناشر : دانشگاه صنعتي مالك اشتر

- مترجم: فاطمه ابريشمي - مترجم: فاطمه رفيعي

قیمت : ۲۵۵۰۰۰ ریال