... و صبر مي‌اندوزيم: مجموعه شعر با موضوع مقاومت غزه

... و صبر مي‌اندوزيم: مجموعه شعر با موضوع مقاومت غزه

ناشر : كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

- ويراستار: حسين بكايي

قیمت : ۱۰۰۰۰ ریال

آب و فاظلاب: مجموعه شعر مصور كودك

آب و فاظلاب: مجموعه شعر مصور كودك

ناشر : آريتان

- نويسنده: ح‍ب‍ي‍ب‌ ي‍زدان‍ي‌

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


آموزش بهداشت و سلامتي: همراه با شعر كودكانه

آموزش بهداشت و سلامتي: همراه با شعر كودكانه

ناشر : آذين گستر

- نويسنده: محمدرضا نعمتي

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال

آموزش زبان انگليسي كودك (به روش شعر)

آموزش زبان انگليسي كودك (به روش شعر)

ناشر : فرهنگ ‌مردم

- شاعر: مهدي سعيدي - تصويرگر: الهام حبيب‌پور

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال


آموزش مفاهيم ديني به خردسالان: براي مربيان مهدهاي كودك: كتاب راهنماي آموزش شعر

آموزش مفاهيم ديني به خردسالان: براي مربيان مهدهاي كودك: كتاب راهنماي آموزش شعر

ناشر : لك‌لك

- تدوين: معاونت امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور

قیمت : ۹۰۵۰۰ ریال

آموزش مفاهيم ديني به خردسالان: براي مربيان مهدهاي كودك: كتاب راهنماي آموزش شعر

آموزش مفاهيم ديني به خردسالان: براي مربيان مهدهاي كودك: كتاب راهنماي آموزش شعر

ناشر : لك‌لك

- تدوين: معاونت امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور

قیمت : ۹۰۵۰۰ ریال


آموزش نقاشي با شعر ۶ : ويژه كودكان

آموزش نقاشي با شعر ۶ : ويژه كودكان

ناشر : انتشارات بين المللي آبرنگ

- نويسنده: مهدي شيخ ربيعي

قیمت : ۰ ریال

اتل متل الفبا : آموزش الفباي فارسي براي كودكان همراه با شعر

اتل متل الفبا : آموزش الفباي فارسي براي كودكان همراه با شعر

ناشر : انتشارات پور افشار

- نويسنده: ابوالفضل سبزي

قیمت : ۰ ریال

اتل متل اين گلمه، عشق منه، خوشگلمه: ۱۸۰شعر و تصوير كودكانه

اتل متل اين گلمه، عشق منه، خوشگلمه: ۱۸۰شعر و تصوير كودكانه

ناشر : قدياني، كتابهاي بنفشه

- نويسنده: ش‍ك‍وه‌ ق‍اس‍م‌ن‍ي‍ا

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال