آموزش موضوعات مراقبت معنوي: كتاب راهنما براي همه كاركنان نظام ملي سلامت در اسكاتلند

آموزش موضوعات مراقبت معنوي: كتاب راهنما براي همه كاركنان نظام ملي سلامت در اسكاتلند

ناشر : آواي نور

- نويسنده: گروهي از مولفان انتشارات آواي نور - مترجم: زهرا غلامي‌حيدرآبادي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

آموزش موضوعات مراقبت معنوي: كتاب راهنما براي همه كاركنان نظام ملي سلامت در اسكاتلند

آموزش موضوعات مراقبت معنوي: كتاب راهنما براي همه كاركنان نظام ملي سلامت در اسكاتلند

ناشر : آواي نور

- نويسنده: گروهي از مولفان انتشارات آواي نور - مترجم: زهرا غلامي‌حيدرآبادي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


ارائه مدل اخلاق حرفه‌اي و رابطه آن با معنويت و سلامت سازماني

ارائه مدل اخلاق حرفه‌اي و رابطه آن با معنويت و سلامت سازماني

ناشر : شاپرك سرخ

- نويسنده: عاتكه گرزين متاعي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

ارتباط هوش معنوي، تاب‌آوري و سلامت روان با انگيزش شغلي كاركنان

ارتباط هوش معنوي، تاب‌آوري و سلامت روان با انگيزش شغلي كاركنان

ناشر : ويهان

- نويسنده: سكينه اسمعيلي آسيابي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

ارتقاي سلامت معنوي

ارتقاي سلامت معنوي

ناشر : شركت آينده‌پژوهان ابرزندگي

- نويسنده: اميرحسين اسدي

قیمت : ۰ ریال


برنامه درسي معنوي (ابزاري به سوي آموزش و پرورش شاد و سلامت روان)

برنامه درسي معنوي (ابزاري به سوي آموزش و پرورش شاد و سلامت روان)

ناشر : توسعه علوم

- نويسنده: مسعود پيري‌توسنلو

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

برنامه درسي معنوي: (ابزاري به سوي آموزش و پرورش شاد و سلامت روان)

برنامه درسي معنوي: (ابزاري به سوي آموزش و پرورش شاد و سلامت روان)

ناشر : موسسه فرهنگي هنري مشاوران شهر كهن تمشك، انتشارات مشاوران شهر كهن تمشك

- نويسنده: مسعود پيري توسنلو

قیمت : ۰ ریال


به سوي سلامتي،موفقيت و معنويت

به سوي سلامتي،موفقيت و معنويت

ناشر : عصر كنكاش

- نويسنده: زهرا عزيزمحمدي

قیمت : ۰ ریال

بهره گيري از معنويت جامعه در ارتقاي سلامت خانواده ها

بهره گيري از معنويت جامعه در ارتقاي سلامت خانواده ها

ناشر : ابن سينا

- نويسنده: ‏‫تاميكا ال.‬ گيليوم - نويسنده: Tameka L. Gillum

قیمت : ۰ ریال

تاثير معنويت و مذهب بر سلامت روان

تاثير معنويت و مذهب بر سلامت روان

ناشر : خردمندان

- نويسنده: زهرا كرمي‌باغطيفوني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال