سرگذشت قرن بيستم: وصيت‌نامه فلسفي روژه گارودي

سرگذشت قرن بيستم: وصيت‌نامه فلسفي روژه گارودي

ناشر : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سروش)

- نويسنده: روژه گارودي - مترجم: افضل وثوقي

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال