سازوكارهاي حل و فصل اختلافات در بازار سرمايه ايران با مطالعه تطبيقي

سازوكارهاي حل و فصل اختلافات در بازار سرمايه ايران با مطالعه تطبيقي

ناشر : بورس (وابسته به شركت اطلاع‌رساني و خدمات بورس)

- نويسنده: غلامعلي ميرزايي‌منفرد - ويراستار: احسان مقصودي

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال