زندگي خود را دوباره بيافرينيد

زندگي خود را دوباره بيافرينيد

ناشر : كتاب ارجمند

- مترجم: حسن حميدپور - نويسنده: جفري يانگ

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال

زندگي خود را دوباره بيافرينيد

زندگي خود را دوباره بيافرينيد

ناشر : شمشاد

- مترجم: سيدخليل حسيني - نويسنده: جفري يانگ

قیمت : ۶۰۰۰۰۰ ریال

زندگي خود را دوباره بيافرينيد: برنامه‌اي كاربردي براي رهايي از رفتارهاي منفي و دستيابي به احساسات مثبت

زندگي خود را دوباره بيافرينيد: برنامه‌اي كاربردي براي رهايي از رفتارهاي منفي و دستيابي به احساسات مثبت

ناشر : انتشارات رايان

- نويسنده: ‏‫جفري اي.‬ ي‍ان‍گ‌ - نويسنده: Jeffrey E. Young

قیمت : ۷۵۰۰۰۰ ریال