تاريخ قرآن (درسنامه، پژوهشنامه، نظريه‌پردازي) به ضميمه روش‌شناسي تفسير تربيتي و تفسير موضوعي

تاريخ قرآن (درسنامه، پژوهشنامه، نظريه‌پردازي) به ضميمه روش‌شناسي تفسير تربيتي و تفسير موضوعي

ناشر : زيني

- نويسنده: محمد عزه‌دروزه - مترجم: محمدعلي لساني‌فشاركي

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال

حمل قرآن : پژوهشي در روش‌شناسي تعليم و تحفيظ قرآن مجيد

حمل قرآن : پژوهشي در روش‌شناسي تعليم و تحفيظ قرآن مجيد

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

- نويسنده: ابوالفضل خوش‌منش - نويسنده: Abolfazl Khoshmanesh

قیمت : ۰ ریال


روش تحقيق و روش‌شناسي پژوهش در معرفت‌شناسي

روش تحقيق و روش‌شناسي پژوهش در معرفت‌شناسي

ناشر : موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، انتشارات

- نويسنده: م‍ح‍م‍د ح‍س‍ي‍ن‌زاده‌

قیمت : ۰ ریال


روش‌شناسي پژوهش در روان‌شناسي و علوم تربيتي (نوآوري در تركيب رويكردهاي پژوهشي كمي و كيفي)

روش‌شناسي پژوهش در روان‌شناسي و علوم تربيتي (نوآوري در تركيب رويكردهاي پژوهشي كمي و كيفي)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

- نويسنده: حسين لطف‌آبادي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

روش‌شناسي پژوهش در علوم رفتاري

روش‌شناسي پژوهش در علوم رفتاري

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فيروز‌آباد

- نويسنده: سعيد احمدي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


روش‌شناسي پژوهش كمي در مديريت: رويكردي جامع

روش‌شناسي پژوهش كمي در مديريت: رويكردي جامع

ناشر : صفار

- نويسنده: سيدمهدي الواني - نويسنده: حسن دانايي‌فرد

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

روش‌شناسي پژوهش كيفي در علوم‌اجتماعي

روش‌شناسي پژوهش كيفي در علوم‌اجتماعي

ناشر : كاسپين دانش

- نويسنده: اي‍رج‌ س‍اع‍ي‌ ارس‍ي‌

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال

روش‌شناسي پژوهش كيفي در مديريت: رويكردي جامع

روش‌شناسي پژوهش كيفي در مديريت: رويكردي جامع

ناشر : صفار

- نويسنده: سيدمهدي الواني - نويسنده: حسن دانايي‌فرد

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال