آبشستگي: محاسبات آبشستگي موضعي و كاهش تراز كف بستر رودخانه‌ها در محل احداث تاسيسات آبي

آبشستگي: محاسبات آبشستگي موضعي و كاهش تراز كف بستر رودخانه‌ها در محل احداث تاسيسات آبي

ناشر : سومر نشر

- تدوين: اسماعيل جعفرزاده - تدوين: صابر تقوي

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

اثرات بيوتكنيكي و زيست‌محيطي بر تثبيت سواحل رودخانه‌ها

اثرات بيوتكنيكي و زيست‌محيطي بر تثبيت سواحل رودخانه‌ها

ناشر : انتشارات موجك

- نويسنده: هادي سياسر

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

ارزيابي كيفيت آب (آب‌هاي سطحي - رودخانه‌ها)

ارزيابي كيفيت آب (آب‌هاي سطحي - رودخانه‌ها)

ناشر : سيدهادي خاتمي

- نويسنده: سيدهادي خاتمي - ويراستار: مريم حيدريان

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال


بررسي نرم افزارهاي هيدروليكي جريان جهت شبيه سازي سيلاب رودخانه‌ها

بررسي نرم افزارهاي هيدروليكي جريان جهت شبيه سازي سيلاب رودخانه‌ها

ناشر : مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

- نويسنده: امير محجوب

قیمت : ۰ ریال

پيدايش رودخانه‌ها

پيدايش رودخانه‌ها

ناشر : موسسه نشر پنجره

- نويسنده: آندريو ياماس - مترجم: مصطفي گرگان‌بيگ

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال


پيدايش و شناخت رودخانه‌هاي آذربايجان (شاهرگ‌هاي حياتي)

پيدايش و شناخت رودخانه‌هاي آذربايجان (شاهرگ‌هاي حياتي)

ناشر : ياران

- نويسنده: رقيه رستم‌زاده‌گوگاني

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

تحولات رژيم حقوقي رودخانه‌هاي بين‌المللي با تاكيد بر اروندرود

تحولات رژيم حقوقي رودخانه‌هاي بين‌المللي با تاكيد بر اروندرود

ناشر : موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش

- نويسنده: تاج‌محمد صادقي

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

توسعه پايدار و مديريت محيط: حوضه رودخانه‌هاي گلپايگان و خوانسار

توسعه پايدار و مديريت محيط: حوضه رودخانه‌هاي گلپايگان و خوانسار

ناشر : موسسه علمي دانش‌پژوهان برين

- نويسنده: محمد مسيبي - نويسنده: سمانه مسيبي

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال


توسعه مدل پارامتريك مقاومت جريان در رودخانه‌هاي كوهستاني

توسعه مدل پارامتريك مقاومت جريان در رودخانه‌هاي كوهستاني

ناشر : نگين سبلان

- نويسنده: بهزاد زاهدي

قیمت : ۰ ریال

جريان زيست‌محيطي رودخانه‌ها

جريان زيست‌محيطي رودخانه‌ها

ناشر : سومر نشر

- نويسنده: سعيد حبيبي‌آلاگوز

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال

جغرافياي سياسي آبهاي مرزي ايران : (رودخانه‌ها)

جغرافياي سياسي آبهاي مرزي ايران : (رودخانه‌ها)

ناشر : دبيزش

- نويسنده: محمدحسن نامي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال