‏‫روان‌شناسي صنعتي / سازماني رويكرد كاربردي‮‬‮‬

‏‫روان‌شناسي صنعتي / سازماني رويكرد كاربردي‮‬‮‬

ناشر : سازمان مطالعات و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

- نويسنده: ‏‫مايكل جي.‬ آمود - نويسنده: Michael G. Aamodt

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

روان‌شناسي صنعتي و سازماني

روان‌شناسي صنعتي و سازماني

ناشر : هنر اول

- نويسنده: ويكرام بيسن - نويسنده: Vikram Bisen

قیمت : ۰ ریال

روان‌شناسي صنعتي و سازماني

روان‌شناسي صنعتي و سازماني

ناشر : وانيا

- مترجم: اكبر محمدي - نويسنده: كريستين هادسن

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال


روان‌شناسي صنعتي و سازماني

روان‌شناسي صنعتي و سازماني

ناشر : انتشارات ملرد

- نويسنده: ايرج بابايي اربوسرا

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

روان‌شناسي صنعتي و سازماني نوين

روان‌شناسي صنعتي و سازماني نوين

ناشر : كتيبه نوين

- نويسنده: علي كاظمي

قیمت : ۰ ریال

زمينه روان‌شناسي صنعتي / سازماني

زمينه روان‌شناسي صنعتي / سازماني

ناشر : مازيار

- نويسنده: رونالد ريجو - مترجم: داود حسين‌زاده

قیمت : ۷۵۰۰۰۰ ریال


كار در قرن 21: روان‌شناسي صنعتي - سازماني

كار در قرن 21: روان‌شناسي صنعتي - سازماني

ناشر : ساوالان

- نويسنده: فرانك لندي - نويسنده: جفري كنت

قیمت : ۸۰۰۰۰۰ ریال

مقدمه‌اي بر روان‌شناسي صنعتي - سازماني ( با رويكرد عملي)

مقدمه‌اي بر روان‌شناسي صنعتي - سازماني ( با رويكرد عملي)

ناشر : كتاب ارجمند

- نويسنده: علي افشاري

قیمت : ۵۳۰۰۰۰ ریال