راهنماي جامع داروهاي روانپزشكي و مواد موثر بر روان

راهنماي جامع داروهاي روانپزشكي و مواد موثر بر روان

ناشر : ارجمند

- نويسنده: ‏‫رابرت ام.‬ جولين - نويسنده: Robert M. Julien

قیمت : ۳۶۰۰۰۰ ریال

راهنماي جامع داروهاي روانپزشكي و مواد موثر بر روان (آثار، كاربردها و عوارض جانبي)

راهنماي جامع داروهاي روانپزشكي و مواد موثر بر روان (آثار، كاربردها و عوارض جانبي)

ناشر : كتاب ارجمند

- نويسنده: رابرت‌م جوليان - نويسنده: كليردي آدوكات

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال