راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي و انگيزش پيشرفت تحصيلي

راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي و انگيزش پيشرفت تحصيلي

ناشر : عليم نور

- نويسنده: موسي قرباني‌وليك‌چالي - نويسنده: خديجه قرباني‌وليك‌چالي

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال