ديوان سالار فاتح

ديوان سالار فاتح

ناشر : ميرماه

- شاعر: علي ديوسالار - گردآورنده: منوچهر خواجه‌نوري

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال