پايان دوئل(بوتيمار) *

پايان دوئل(بوتيمار) *

ناشر : بوتيمار

- نويسنده: خورخه‌لوييس‌بورخس - مترجم: علي معصومي

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال

پايان دوئل: گزارش دكتر برودي

پايان دوئل: گزارش دكتر برودي

ناشر : نگاه

- نويسنده: خ‍ورخ‍ه‌ ل‍وئ‍ي‍س‌ ب‍ورخ‍س‌ - نويسنده: Jorge Luis Borges

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

پيشگيري از پولشويي و تأيمن مالي تروريسم: راهنماي عملي براي ناظران بانكي

پيشگيري از پولشويي و تأيمن مالي تروريسم: راهنماي عملي براي ناظران بانكي

ناشر : تاش

- نويسنده: پيتر لارنت‌چتين - نويسنده: جان مك‌دوئل

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


جهان تازه ي شعر (دوئل دو صندلي خالي (مجموعه شعر))

جهان تازه ي شعر (دوئل دو صندلي خالي (مجموعه شعر))

ناشر : چشمه

- نويسنده: مجيد رفعتي

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال

دوئل

دوئل

ناشر : گل آذين

- نويسنده: م‍اري‍و وارگ‍اس‌ ي‍وس‍ا - نويسنده: M. Vargas Llosa

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

دوئل

دوئل

ناشر : انتشارات روانشناسي و هنر

- نويسنده: غ‍لام‍رض‍ا ن‍ام‍ور

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


دوئل

دوئل

ناشر : موسسه انتشارات نگاه

- نويسنده: آنتوان‌پاولوويچ چخوف - مترجم: احمد گلشيري

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

دوئل

دوئل

ناشر : جامي

- نويسنده: آنتوان‌پاولوويچ چخوف - مترجم: متين كريمي

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

دوئل

دوئل

ناشر : ساحل گيسوم

- نويسنده: آن‍ت‍ون پ‍اول‍ووي‍چ‌ چ‍خ‍وف‌ - نويسنده: Anton Pavlovich Chekhov

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


دوئل

دوئل

ناشر : انتشارات روانشناسي و هنر

- نويسنده: غ‍لام‍رض‍ا ن‍ام‍ور

قیمت : ۰ ریال

دوئل با داروين: از شعرهاي سال‌هاي 1385 تا 1390

دوئل با داروين: از شعرهاي سال‌هاي 1385 تا 1390

ناشر : موسسه انتشارات نگاه

- شاعر: منصور مومني

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

دوئل با روند

دوئل با روند

ناشر : دانش‌پژوهان جوان

- نويسنده: محمد شعباني

قیمت : ۲۱۰۰۰۰ ریال